یک مردنیست ؟!

جنگ اینجا نیست ، اینجا گریه از شوق خوشی است

ناله شد غمباد وقتی هیچکس همدرد نیست

روغن آش شما لبریز ، غم دور از شما

ما و طفلان را اگر حتی غذایی سرد نیست

از شما گر کس ببیند پر پر مرغ قفس

بگذرد آسوده خاطر هیچ او نامرد نیست

لب مبادا باز گردد بر کلامی در دفاع

حرف حق را لایق مرد شکم پرورد نیست

طبق عادت پای اسراییل بر چشمانتان

بر شما اربابِ بهتر ، از سگ ولگرد نیست

تکه تکه پیش چشمان شما اطفال ما

وای از نامردمی ! بین شما یک مرد نیست؟!

15/5/93

 

/ 0 نظر / 38 بازدید