پیام

گفته بودی بی حرف و بی بهونه

نگیرم از تو هیچ کجا نشونه

گلایه کردی که چرا عاشقم

غرقه چرا به عشق تو قایقم

گفته بودی من و تو ! اصلا میشه؟

فرق ما مثل آبه و آتیشه

می بینی با اونکه گذشته سالی

هنوز از اون نامه نمونده حالی

نگی که عشق بین ما تمومه

بی تو تموم لحظه هام حرومه

دقیقه هام با عشق تو عزیزن

قیمتی ان که پای تو می ریزن

پیام تو اگه چشامو تر کرد

دیونگی هامو ولی خبر کرد

بدون که عاشقت دیونه تر شد

پیام تو دوباره درد سر شد

بهار من دوباره مثل پاییز

بی تو تموم زندکیم غم انگیز

بیا و حرفتو ازم پس بگیر

تا زندگی بشه برام دلپذیر

بگو دیگه گذشته ها گذشته

اون نامه رو یکی دیگه نوشته

انگار که هیچ نبوده اتفاقی

از من بگیر عزیز من سراغی

تا فک کنم هرچه بوده سیاهی

با من نبوده ، بوده اشتباهی

....

نه می دونم توقعم زیاده

باید بشم از عشق تو پیاده

باشه برو برات بباره بارون

خیس بشه روزگار هردوتامون

خدا کنه خوش باشه روزگارت

با اینکه من نبوده ام کنارت

/ 0 نظر / 42 بازدید