تدبیر هسته ای

هورا بکشید و شیخ را بستایید

تدبیر حسن ز بس هویدا گشته است

بعد از غم انزوای ما در عالم

یک عالمه ارتباط با ما گشته است

امروز دگر وطن به این کار بزرگ

چون هشت بهشت رب ، مصفا گشته است

باران خدا دوباره بارد بر ما

دلشاد از این پدیده دریا گشته است

آماده برای یک یک تن هامان

پیراهن خوشکلی ز دیبا گشته است

گفتم که درست ! کار تدبیر نکوست

لیکن نه چنین است که گویا گشته است

امروز اگر ظریف را بنشانند

در پیش شِشی که خوار و رسوا گشته است

تا چانه زنی کند چنان شیر ژیان

زان است که فرصتش مهیّا گشته است

شب های سیاه طی شده تا امروز

در پیش جهان بلند سرها گشته است

افراشته قد شدیم ، چون صدها قد

در غصه و انتظار ؛ قد ، تا گشته است

در پیش دو چشم مادرانی گریان

در خاک ، تن جوان رعنا گشته است

صد دست و سر و دو چشم و پا افتاده

تا قامت کشورم دل آرا گشته است

از رهبری نظام تدبیر شکفت

مبهوت از او تمام دنیا گشته است

از صبر و مقاومت چنین پیروزی

آوردۀ مردمی شکیبا گشته است

20/3/94

/ 0 نظر / 45 بازدید